Класни ръководители за 2022/2023 г.

Виолета Бакалова

1 а

Силвия Бончева

2 а

Янка Гиневска

3 а

Стиляна Димитрова

4 а

Виолета Желева


Мариана Петкова

Даниела Калинова

Радостина Русева

6 а

Наталия Канцелевич

6 б

Даниела Боримечева

6 в

Марияна Панайотова

6 г

Иделина Димитрова


Катя Бозмова


Екатерина Николова


Жермина Михова

Петя Бонукова

Живка Михайлова

Тодор Славов

Ваня Бончева

Зорница Господинова

Емилия Тодорова

Светла Въжеклиева

10а

Януш Лазаров

10б

Елена Василева

10в

Ваня Еджиева

11а

Мария Жекова

11б

Милена Ангелова

11в

Светлана Стоянова

12а

Антония Генева

12б