КОНТАКТИ

СУ "Неофит Рилски"

гр. Харманли

ул. "Александър Стамболийски" № 54

037 383 143

info-2603008@edu.mon.bg

www.sounr-harmanli.com