Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станислав Михов - от квотата на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

1.Марияна Господинова Камберова - Член (от квотата на община Харманли)

2.Диян Николаев Колев - Член (от квотата на родителите)

3.Снежана Бончева Люцканова - Член (от квотата на родителите)

4.Мирела Генчева Дончева - Член (от квотата на родителите)

5.Станислав Михов Желев - Член (от квотата на родителите)

6.Диана Тончева Петкова - Член (от квотата на родителите)

7.Тихомира Добрева Карачобанова - Член (от квотата на родителите)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Ана Фотева - Член (от квотата на родителите)

2.Радка Манахилова - Член (от квотата на родителите)