ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ 

  № 

Име, Презиме,  Фамилия

Избран от квотата на:

  1

Добромира Тончева Иванова

Председател (от квотата на родителите)

  2

Марияна Камберова

Член (от квотата на община Харманли)

  3

Анелия Филева Еленкова

Член (от квотата на родителите)

  4

Диляна Делчева Фиданова

Член (от квотата на родителите)

  5

Жени Златанова Георгиева

Член (от квотата на родителите)

  6

Станислав Михов Желев

Член (от квотата на родителите)

  7

Диана Иванова Колева

Член (от квотата на родителите)

 

РЕЗЕРВНИ ЧРЕНОВЕ:

 № 

Име, Презиме, Фамилия

Избран от квотата на:

  1

Галина Тенчева Арабова

родителите

  2

 Янка Димчева Тодорова

родителите

  3

 Каталина Илиева Георгиева

родителите

4

Ана Филипова Фотева

родителите

5

Румяна Веселинова Жекова

родителите

6

Николай Колев

община Харманли