Документи за учебната 2023/2024 г.

Правилник за дейността на училището 2023/2024

Стратегия за развитие 2023/2024

План на дейността на комисията за работа в извънредна епидемиологична ситуация 2023/2024

План за превенция на противообществените прояви 2023/2024

Механизъм за справяне с училищния тормоз 2023/2024

План за безопасност на движението 2023/2024


Нормативни актове

Закон за училищното и предучилищното образование