Проект 2010/2011

ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩЕ

КАКВО Е ТОВА:

 • Първият европейски проект за училището и общината по програма "Учене през целия живот"
 • Междуучилищен проект за устойчиво развитие, който се реализира със съдействието и финансовата помощ на Европейската комисия

ПАРТНЬОРИ:

 • Korpenskolan от Швеция
 • Queen Elizabeth's Grammar School от Великобритания
 • Bilecik Anadolu Ögretmen Lisesi от Турция

ЦЕЛИ:

 • да развива знание и разбиране сред ученици и учители за многообразието от европейски култури и езици, както и ценността на това многообразие
 • да помага на младите хора да придобиват основни умения за живота и способности, които са нужни за тяхното личностно развитие и за активното им европейско гражданство
 • мобилности, които включват ученици и персонал от училищата-партньори
 • съвместни образователни инициативи за срока на действие на проекта
 • да насърчава изучаването на съвременни чужди езици
 • да стимулира обучението по и използването на ИКТ
 • да повишава качеството на европейския аспект при обучението

ТЕМИ:

 • Устойчиво развитие· Потребление
 • Екологичен отпечатък
 • Човешки права

ТЕМАТИЧНИ ДНИ:

 • Световен ден на водата - 22 март
 • Денят на Обединените нации - 24 октомври

МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ:

 • Швеция: 28.11 - 02.12.2009
 • България: 25.03 - 29.03.2010
 • Турция: 07.11 - 12.11.2010
 • Великобритания: 27.03-01.04.11

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: август 2009 - юли 2011

Автор и координатор на проекта за СОУ "Н. Рилски" - Неда Ламбова, учител по английски език

Линк към сайта на проекта: www.schoolecochallenge.com

Facebook:  School Eco Challenge


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

 "С ГРИЖА КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ"

МОДУЛ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА"

ПРОЕКТ: "Ние учим история"

ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: История и цивилизация VІ клас

Основна цел:Мотивиране за работа, защото знаещият е по-любопитен и изпитва удовлетворение от постигнатите резултати.

Преподавател: Денка Ангелова

Период: 2010-2011 г


ПРОЕКТ: "Обичаме природата и сме част от нея"ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ:Човекът и природата - VІ клас

Основна цел: Насърчаване на интереса към природните науки, използват се разнообразни и нетрадиционни методи на обуч;ение, поднесени в игрова и занимателна форма.

Преподавател: Радослава Гогова

Период: 2010-2011 г.