Проекти 2015/2016

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

 
 
Образователно направление Брой групи За ученици от
Български език и  литература 2 VIII  клас
Математика 1 VIII  клас
История и цивилизация 1 VIII  клас
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

Mярка „Без свободен час”

 

Период Сума
01.09.2015     -     31.10.2015г. 62,64
01.11.2015     -     31.12.2015г. 535,92
01.01.2016     -     29.02.2016г. 431,52
01.03.2016     -     30.04.2016г.  
01.05.2016     -     30.06.2016г.  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ

 

Оборудван компютърен кабинет  

  • 16 работни станции;
  • Сървър:
  • Програма  за управление.