Седмично разписание

Уважаеми ученици, може да откриете вашето седмично разписание в електронния дневник.

Ако имате затруднения с влизането в профила си в Школо, обърнете се към администратора в училище или прегледайте ръководството за употреба. Може да го откриете на следния бутон: