Преподаватели:

           Андон Славов- Физическо възп. и спорт                                           0882485899


 Анита Славова- Информатика и Информационни технологии                    0882485860

                 Антония ГеневаБългарски език и литература                                                               0885293601 


Атанас Грозев- География и История                                                               0885019704


Ваня Бончева- Физика и Математика                                                                0882485853


Ваня Еджиева- ЧиП, Биология и Химия                                                            0885934338


Васил Василев- ДБТ и БД                                                                                0885293556


                 Виолета Желева - Български език и литература                                            088 

Даниела Алексиева- Руски език                                                                       0882485895


Даниела Боримечева -Английски език                                                             0885927272


Даниела Калинова- Български език и литература и история                             0885019207


Денка Ангелова- История                                                                                0885792925


 


Димитър Минев- Физическо възп. и спорт                                                        0882485875


Екатерина Николова - География, История и Физкултура                                 0885019808


Ели Славова- География                                                                                 0882485818


Емануил Манолов- Английски език                                                                  0885019801


Емилия Тодорова- Химия                                                                                0882485873


Жермина Михова- Музика                                                                                       0885019260


Живка Делчева- Информатика и Информационни технологии                           0882485890


Иделина Димитрова - Математика и Информационни технологии                     0885291186


 

Катя Бозмова- Немски език и Български език и литература                               0885019358


Мариана Петкова- Математика                                                                                    0882485861


Мария Жекова- Математика и Информационни технологии                               0885289985


 Марияна Панайотова- Музика и Български език и литература                           0882485830                                     


Матей Калпаков- Физическо възп. и спорт                                                        0885293391


Мая Нарлиева- Английски език                                                                         0885292818


                  Милена Ангелова- Биология и здравно образование                                             0885019480


Нина Атанасова- Английски език                                                                      0885019503


Радослава Гогова-; Биология                                                                          0882485872


Радостина Русева- Английски език                                                                  0882485847


                Стилияна Димитрова  -  начален учител I клас            

                Силвия Бончева   -  начален учител II клас    


               Камен Василев  - възпитател 5 клас                                                                   


Светла Въжеклиева- Изобразително изкуство                                                 0885293525


Светлана Стоянова- Български език и литература                                             


Стефан Николов- Немски език                                                                         0885293629


Тодор Славов- Информационни технологии и химия                                        0885294190


Филип Филипов- История и философия                                                          0885019818


Януш Лазаров- Физическо възп. и спорт                                                           0885019820


Румяна Пенева-Педагогически съветник                                                           0885792927


Атанас Узунов -  възпитател 5 клас