Преподаватели

Физическо възпитание и спорт

Андон Славов

0882485899

Български език и литература

Антония Генева

0885293601


Учител начален етап

Александра Димитрова

0876856333

Учител ЦДО

Атанас Узунов


Физика и Астрономия

Ваня Бончева

0882485853

Чип и Биология и ЗО

Ваня Еджиева

0885934338

Технологии и предприемач.

Васил Василев

0885293556

Учител начален етап

Виолета Бакалова

0883400699

Български език и литература

Виолета Желева


Философия

Ирена Русева

Български език и литература

Елена Василева


Английски език

Даниела Боримечева

0885927272

Български език и литература и История

Даниела Калинова

0885019207

Медиатор

Димитрина Стойкова

Медиатор

Добриана Петкова

Физическо възпитание и спорт

Добромир Георгиев

Ресурсен учител

Добромира Талева


История и География

Екатерина Николова

0885019808

Английски език

Галина Георгиева


Английски език

Емануил Манолов

0885019801

Химия и ООС

Емилия Тодорова

0882485873

Музика

Жермина Михова

0885019260

Информатика и ИТ

Живка Делчева

0882485890

Информатика и ИТ

Живка Михайлова


Информационни технологии

Зорница Господинова

0885036623

Информационни технологии

Иван Иванов

000000000

Математика и Информационни технологии

Иделина Димитрова

0885291186

Руски език

Наталия Канцелевич

0879347244

Български език и литература и Немски език

Катя Бозмова

0885019358

Математика

Мариана Петкова

0882485861

Математика и Информационни технологии

Мария Жекова

0885289985

Физическо възпитание и спорт

Матей Калпаков

0885293391

Музика и Български език и литература

Марияна Панайотова

0882485830

Английски език

Мая Нарлиева

0885292818

Биология и ЗО

Милена Ангелова

0885019480

Учител ЦДО

Мирела Бакалова

Английски език

Нина Атанасова

0885019503

Английски език

Радостина Русева

0882485847

Учител начален етап

Силвия Бончева


Учител ЦДО

Камен Василев


Изобразително изкуство

Светла Въжеклиева


Български език и литература

Светлана Стоянова

0885287909

Немски език

Стефан Николов


Информатика и Информационни технологии

Тодор Славов

0885294190

История и ГО

Филип Филипов

0885019818

Учител ЦДО

Цветелина Тилева

0885019820

Учител начален етап

Янка Гиневска

0888949066

Физическо възпитание и спорт

Януш Лазаров

0885019820