Училищно настоятелство

Училищно настоятелство "Неофит Рилски" при СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли за учебната 2023/2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Стоянова

ЧЛЕНОВЕ:

Румяна Русева

Теодора Христозова

Светла Велкова

Мартин Митев

Емилия Иванова