Съвет на настоятелите

 ПРИ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО “НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПРИ СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“, ГР. ХАРМАНЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ЧЛЕНОВЕ: ДОБРОМИРА СЛАВЧЕВА ЗАРКОВА

                    ИВЕТА ДИМОВА ГИНЕВА

                    ИЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

                    МАРИЯ АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

                    РУМЯНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

                    СВЕТЛА АТАНАСОВА ВЕЛКОВА

Инициативи на Училищно настоятелство през учебната 2017/2018г.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 ПРИ СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“, ГР. ХАРМАНЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА