Съвет на настоятелите

 ПРИ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО “НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПРИ СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“, ГР. ХАРМАНЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Катя Стоянова

ЧЛЕНОВЕ:

                            Румяна Русева

                            Теодора Христозова

                            Светла Велкова

                            Мартин Митев

                            Емилия Иванова

Инициативи на Училищно настоятелство през учебната 2017/2018г.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 ПРИ СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“, ГР. ХАРМАНЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА