Ученически съвет

ЧЛЕНОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Прогимназиален етап

- Мариела Колева Димитрова

- Цветелина Георгиева Ангелова

- Стефка Светлова Ангелова

- Десислава Миремова Росенова

- Шанали Шендуан Керим

- Десислава Петрова Петрова

- Мила Борисова Милкова

- Аси Юсеин Ариф

- Зале Тасим

- Кристиана Петкова Грозева

- Ана Гинова Кирилова

Гимназиален етап


- Десислав Благоев Богоев

- Памела Атанасова Георгиева

- Габриела Димитрова Керанова

- Елинор Георгиева Димитрова

- Михаела Цветанова Инджова

- Александър Димов Тодоров

10а -Мария-Пиер Миткова Петрова

10б - Кристияна Даниелова Иванова

10в - Тойгу Тургай Назиф

11а -Йорданка-Александра Делчева Маврева

11б - Даниела Димитрова Петрова

11в - Беркант Бейхан Хасан

12а - Тончо Борисов Михайлов

12б - Мелиса Хайри Ниязи