Ученически съвет

ЧЛЕНОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Прогимназиален етап

- Денислав Валентинов Славов

- Мюмюне Мехмед Ариф

- Памела Тихомирова Сиракова

- Мила Борисова Милкова

- Аси Юсеин Ариф

- Надя Асенова Ангелова

- Борис Иванов Йорданов

- Димитър Димитров Кортезов

- Нелина Василева Заркова

- Ралица Димитрова Терзиева

- Алекс Огнянов Огнянов

- Десислав Благоев Богоев

Гимназиален етап


- Елинор Георгиева Димитрова

- Михаела Цветанова Инджова

- Александър Димов Тодоров

- Мария-Пиер Миткова Петрова

- Станислав Диянов Колев

- Елена Иванова Ленкова

10а - Даниел Мартинов Арабов

10б - Даниела Димитрова Петрова

10в - Карделен Басри Хасан

11а - Даниел Георгиев Господинов

11б - Стефания Валентинова Димитрова

12а - Яница Антонова Дарадидова

12б - Ясмин Али Али

12в - Моника Калинова Георгиева