Ученически съвет

ЧЛЕНОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Прогимназиален етап

- Михаела Стойчева Стойкова, Йоана Петрова Калчева

- Златко Атанасов Росенов; Гергана Бойкова Христова

-

- Дея Димова Ангелов

- Цветелина Георгиева Ангелова, Ванеса Пламенова Ангелова

- Стефка Светлова Ангелова

- Десислава Миремова Росенов

- Шанали Шендуан Керим, Карделен Юксел Тасим, Мюмюне Мехмед Ариф

- Християна Миткова Стефанова

- Йоана Стефанова Милева, Поля Павлова Павлова

Гимназиален етап


- Петя Иванова Динкова

- Аси Юсеин Ариф

- Веселина Стоева

8г - Невена В.Събинова

- Десислав Богоев Благое

- Памела Атанасова Георгиева

- Габриела Димитрова Керанова

10а -Елинор Георгиева Димитров

10б - Хакан Илхан Ахмед

10в - Александър Димов Тодоров

11а -Мария-Пиер Миткова Петрова

11б - Кристияна Даниелова Иванова

11в - Катя Георгиева Маркова

12а - Йорданка-Александра Делчева Маврева

12б - Даниела Димитрова Петрова

12в - Карделен Басри Хасан