Проекти 2014/2015

Проект "УСПЕХ"

През 2014/15 учебна година СОУ "Неофит Рилски" продължава работата си по проект " УСПЕХ" с 29 групи.

1

клуб

Млад химик

Галина Христова Василева

2

клуб

Химия и екология

Галина Христова Василева

3

клуб

Математика +

Мария Жекова Петрова

4

клуб

Аз и светът около мен

Румяна Гочева Пенева

5

клуб

Богословие

Красимир Гошев Кирилов

6

клуб

Българския език-познат и непознат

Господина Георгиева Иванова

7

клуб

Ценности и човеколюбие

Антония Стоянова Сенкова

8

клуб

Приказен свят

Антония Стоянова Сенкова

9

клуб

Туризъм и здраве

Мина Петкова Льондева

10

клуб

Бързо,лесно, вкусно

Марияна Генева Панайотова

11

клуб

Здравословно хранене

Ваня Въкова Еджиева

12

клуб

Приятели на природата

Радослава Димитрова Гогова

13

клуб

С природата -за здраве и вдъхновение

Камелия Апостолова Георгиева

14

клуб

Млад еколог

Мария Цветанова Костадинова

15

клуб

Туризъм

Денка Желязкова Ангелова

16

клуб

Родолюбие

Денка Желязкова Ангелова

17

клуб

Златни страници-да четем заедно

Васка Стоянова Грозева

18

клуб

Нрави и обичаи в Родопите

Светла Георгиева Василева

19

клуб

Заедно на пазар

Красимира Кирилова Иванова

20

ателие

Грим и прическа

Катя Тенчева Бозмова

21

ателие

Арт-ателие

Светла Атанасова Въжеклиева

22

ателие

Сръчност и красота

Радослава Димитрова Гогова

23

ателие

Фризьорство

Мариела Иванова Стоилова

24

клуб

Аз фотографа

Таня Петрова Петкова

25

клуб

Мултимедия

Тодор Златанов Славов

26

клуб

Виртуален свят,реален свят

Живка Димова Делчева

27

клуб

Приложение на ИТ

Мария Жекова Петрова

28

клуб

Уча и играя с къмпютъра

Тодор Златанов Славов

29

клуб

Учим и се забавляваме с компютър

Анита Кирилова Славова

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД" 2014 - 2015 г.

Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК

От 01.12.2014 год. стартира проекта в СОУ "Неофит Рилски". БЧК предоставя храна, на ученици,които редовно посещават училище и отговарят на следните условия:

1. Сираци, полусираци или деца на самотни родители.

2. Ученици с физически или психически увреждания

3. Ученици с безработни един или двама родители /настойници, осиновители, попечители/

4. Ученици, на които един или двама родители /настойници, осиновители,попечители/ са с физически или психически увреждания.

60 деца, отговарящи на изискванията, участват в проекта. Те с нетърпение ходят всеки ден да обядват в столовата на училището.