ПРИЕМ

Една паралелка от 22 ученици.

 • За първокласниците се предоставя отделен вход и специално пригодена стая за тяхното обучение.

 • Училището разполага с кабинет и учители за деца със специални образователни потребности.

 • Желаещите ученици могат да посещават занималня за подпомагане усвояването на знанията.

Небходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от родител;
 • Акт за раждане (копие);
 • Удостоверение за завършена подготвителна група;
 • Талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика.


Училищен план-прием в V клас

4 паралелки, на които предлага изучаване на чужд език - английски, немски и руски (по избор) и ИУЧ- по избор.

 • Училището разполага с кабинет и учители за деца със специални образователни потребности;

 • Желаещите ученици могат да посещават занималня за подпомагане усвояването на знанията.

Необходими документи за записване:

 • Заявление за записване по образец на училището;

 • Удостоверение за завършен начален етап на образование.


Държавен план-прием след VII клас

На основание заповед № 3-891/13.04.2023 на Началника на РУО - Хасково бе утвърден следния държавен план-прием в 8 клас за учебната 2023/2024 учебна година:

 • Профил "Икономическо развитие" с интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка от 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка от 26 ученици;
 • Профил "Природни науки" без интензивно и без разширено изучаване на английски език - 1 паралелка от 26 ученици.

Кандидатстването става по предварително изготвен график на място в училище или чрез платформата за прием, като се взема предвид бала, формиран от оценките от НВО и балообразуващите предмети.

Необходими документи за записване:

 • Заявление от родител;
 • Удостоверение за завършен основен етап на образование;
 • Снимка.

Утвърдения държавен план-прием за 7 клас за област Хасково може да изтеглите от приложения линк.