Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 - 2023 година:

29.10.2022 г. - 01.11.2022 г. вкл. - есенна
24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл. - коледна
01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл. - междусрочна
08.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл. - пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл. - пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 - 2023 година:

06.02.2023 г. - I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. - втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. - изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Официални празници

1 януари - Нова година.
3 март - Ден на Освобождението на България
16 април - Великден - християнската религия отбелязва Възкресение Христово.
1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност.
6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
6 септември - Съединението на България.
22 септември - Ден на независимостта на България.

Край на втория учебен срок на учебната 2022 - 2023 година:

16.05.2023 г. - XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. - І - III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. - IV - VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)