ЗА НАС

СУ "Неофит Рилски", гр.Харманли, обучава близо 700 ученика от различни етапи - начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап. Близо 50 педагогически специалиста са ангажирани с образованието на подрастващите в различни науки.

Всяка учебна година се осъществява прием в:

  • 1 клас
  • 5 клас
  • 7 клас.

След седми клас, учениците имат възможност да кандидатстват за една от профилираните паралелки:

  • Икономическо развитие с интензивно изучаване на английски език
  • Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език
  • Природни науки без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.