ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП за "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в СУ "Неофит Рилски" - гр. Харманли, за учебната 2023/2024 год."


Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод"и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко".