Отдих и туризъм

Общински лагер в Добринище "Лято 2024"


Уважаеми родители и ученици,

Смяната на СУ "Неофит Рилски" за Общински лагер в Добринище е: 25 юли - 2 август 2024 .

Цената на картата:  320 лв.

Включени в картата: 8 нощувки, храноден, пътни, застраховка, басейн, 1 планирана екскурзия, празници и мероприятия организирани в лагера , вкл. и рождени дни, лекарства и консумативи.

За учениците, които проявяват интерес се записват при класните си ръководители.

Главен отговорник за лагерната смяна:

Румяна Русева / ЗДУД /

Телефон за контакти: 0888880686