Отдих и туризъм

Лагерни смени "Лято 2023"

Обявена е една смяна, водена от СУ "Неофит Рилски" за ученическия лагер в Добринище.

Дати: от 31 юли до 8 август 2023г.

Цена на картата: 300 лв.

В картата се включва: нощувки, храноден, пътни, застраховка, басейн , празници и мероприятия организирани в лагера , вкл. и рождени дни, лекарства и консумативи / препарати за почистване, тоалетна хартия, салфетки, лекарства и др. /.

Записване при образователните медиатори.

Общински лагер в Добринище