Ученическите олимпиади през 2019-2020 година

Информация за олимпиадата по биология състояща се на 10.01.2020г.