Администрация

Технически секретар

Ангелина Маркова

ЗАС

Галя Вангелова

Касиер домакин

Десислава Тодорова

Главен счетоводител:

Румяна Илчева

Психолог:

Румяна Пенева