1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН

12/01/2022

Представители на ученическия съвет Джесика Георгиева и Гергана-Валерия Манолова от 9а клас, представят презентация, чрез която напомнят на своите връстници за Световния ден за борба срещу СПИН, за подкрепа и разбиране към хората, които живеят с тази болест. В часа посветен на 1 декември, учениците обогатяват своите знания,споделят и дебатират по въпроси за ХИВ/СПИН, пътища за заразяване, начини за предпазване, причините за рисково поведение, неглижирането / това на мен не може да ми се случи/ ,неинформираност, все въпроси, чиито отговори помагат за превенцията срещу СПИН.