9 - май Ден на ученическото самоуправление

05/09/2024

9 май - един необикновен ден за нас: ученици, учители и всички служители в СУ "Неофит
Рилски" - Ден на Ученическо самоуправление.
Всяка една длъжност – на учител, директор, помощник директор, училищен психолог,
медиатор, технически секретар, помощен персонал е в ръцете на учащите. Като заместници
могат да преподават учебния материал, да следят за отсъствията и дисциплината в час, по
споразумение с учителя да поставят оценка, да провеждат разговори с ученици, родители и
други учители по възникнали проблеми на класа, занятия с ученици от начален курс
планирани по график и т.н.

Денят на самоуправлението позволява на учениците да покажат своите лидерски качества,
организаторски умения, инициативност, креативност в съвестното изпълнение на
задълженията си.  Дава се възможност на участниците да докажат, че са знаещи, можещи,
изпълнени с енергия и новаторски дух.
Всички сме единодушни, че самоуправлението е нещо много положително като емоции и
натрупване на полезна информация за образователния процес, влизане в една различна от
ежедневието роля, която неминуемо помага и на двете страни да разчупят рутината и да
постигнат по-добро взаимодействие.

Вече е традиция, всяка година на 9 май в СУ "Неофит Рилски" да се провежда ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ.