Ден на ученическото самоуправление

05/09/2022

Традиционно в СУ "Неофит Рилски" 9 май се отбелязва с ученическо самоуправление. Желаещите да се включат в различни роли бяха много, но бяха одобрени само най-достойните. Училището бе оглавено от Велислав Стоянов- директор, Еданур Мехмед и Иванина Иванова от 11 а клас в ролята на ЗДУД. Техни помощници бяха Десислава Георгиева, Пламена Миткова, Кристияна Иванова- училищен психолог и секретари. Охраната на училището бе подсилена от Ивайло Стоев и Георги Иванов. Многобройни бяха и учителите- заместници: Александър Христов, Ивайло радев, Георги Миланов, Гергана Пенева, Йорданка Александра Маврева, Никола Христозов, Теменуга асенова, Ярослав Ярославов, Ани Латева, Филип Велков, Карделен Хасан, Димитър Димитров, Станислав Стоянов, Тончо Михайлов, Георги Иванов, Божидар Саръбоюков, Ивомир Иванов, Теменужка Асенова и Инес Мюмюн. Часовете преминаха интересно и различно. Някои класове бяха проверени от новото ръководство. За реда в училище се погрижи охраната, подпомогната от заместник-директорите. Кореспонденцията и заповедите бяха водени от отговорните секретарки, а с провинилите се ученици работи училищният психолог. Всеки успя да се включи в деня със своя принос. Цял ден училището бе изпълнено с позитивни емоции. В края на самоуправлението мнозина заявиха, че с удоволствие биха се върнали като преподаватели в родното училище.