Един необикновен урок по родолюбие

12/20/2022

На 19 декември 2022г  със съдействието на ръководството и  училищното настоятелство при СУ "Неофит Рилски" ЕКК по Български език и литература организира един невероятен и изключително интересен урок по родолюбие за учениците от 9, 10 и 11 клас. На екрана оживява силуета на хилендарския монах. Притиска той до сърцето си малката книжица и търси брод в тъмното към сърцата и съвестта на дедите ни. Всичко в съзнанието и въображението ни става много истинско. Сякаш се случва сега и пред нас. Онази особена светлина на вдъхновението поема към всеобщия мрак в българските души.Тях трябва отвътре да освети, за да си припомнят: "От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те са завладели..." В "История Славянобългарска" възкръсват велики ханове, царе и героични битки. Тази малка книжица поставя голямото начало на новобългарската книжнина. Тя събужда съзнанието за принадлежност и запалва искрата на българското самочувствие. Емоционалният разказ не оставя учениците равнодушни към съдбата на своя народ. Урокът свършва. Ставаме, поклон сторваме на великото Паисиево дело и мислено се молим никой да не отнема правото ни да бъдем горди със своето минало. И никой съседен народ да не гледа с презрение и високомерие над нас. Защото "От днеска нататък българският род история има и става народ!"