Учебна евакуация

10/25/2023

На 25.10.2023г./ сряда/, във връзка с Плана за защита на учениците, педагогическия и помощен персонал в СУ "Неофит Рилски" - Харманли се извърши практическо занятие / учебна евакуация/ по БАК.

Евакуацията на учениците се организира и ръководи от ръководството на училището.

Занятието включва теоретична и практическа част. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на училището.

На спортната площадка, в двора на училището, се строиха и преброиха всички класове и колектив. Там се извърши и демонстрация от служителите на Пожарна безопастност.