ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

07/27/2021

В периода 24-27 юни, СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли бе домакин по Национална програма "Иновации в действие". Целта й е свързана със споделяне на добри практики, прилагане на нови модели на управление и организация на училищата, методи на преподаване, оптимизиране на учебната среда, подобряване на образователния процес чрез въвеждане на нови учебни програми и учебни планове.

Тази година гости на СУ "Неофит Рилски" бяха учители и ученици от 2-ро ОУ "Гоце Делчев" и 3-то ОУ " Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев. Началото на срещата бе поставено с интересната беседа на проф. д-р Ц. Каснакова в Исторически музей гр. Харманли и обиколка из забележителностите на града ни.

В местността "Изворът на Белоноготата" гостите имаха удоволствието "от извора" да получат информация за новосъздадения филм "По стъпките на Белоногата". Лично г-жа Светлана Николова- сценарист на продукцията, увлекателно пренесе всички присъстващи във времето на народното предание. Финалът на срещата създаде добро настроение на всички присъстващи благодарение на ФК "Накит" към СУ "Неофит Рилски" с р-л В. Желева, който поднесе своя музикален поздрав и завърши с общо тракийско хоро.

Вторият ден от визитата на гостите от гр. Гоце Делчев бе изцяло на територията на училището ни. След запознаване с предстоящите дейности, ръководствата на трите училища отправиха своите поздрави и си пожелаха успешно съвместно партньорство по време на престоя.

Представителите на клуб "Родолюбие" с ръководител г-жа Денка Ангелова, в ролята на екскурзоводи, запознаха гостите с училището и училищния музей, като демонстрираха знанията си по различни езици- английски, немски, румънски и турски. Родолюбците направиха съпричастни гостите на Рождения ден на клуба, който тази година отбелязва 15 години от своето създаване. На събитието реални и виртуални поздрави отправиха вече бивши членове на клуба.

"От умения към знания" бе другото инованивно занятие . То се проведе с ученици от VI клас с преподавател г-жа В. Еджиева. В модерната лаборатория по природни науки гостите имаха възможността да наблюдават различни химични реакции. Търсейки условията и признаците за протичането им, учениците показаха как формират своите умения и създват трайни знания. "Крайният продукт" от проведения урок - лимонадата, изненада и освежи гостите на урока.

Изключително впечатляващо премина Многокомпонентният урок на тема "Предизвикателствата на креативната класна стая и мъдростта на природата". Малките изследователи от пети и шести клас, предизвикани от своите любими герои - Хари и Хърмаяни и възможностите на креативната класна стая, преминаха през различни изпитания, свързани чрез конкретни науки- география, български език и литература, музика, математика и информационни технологии. Съчетавайки различни иновативни подходи и методи, подчинени на една тема, екипът от преподаватли - г-жа Е. Николова, г-жа Ж. Михова, г-жа К. Бозмова, г-жа В.Желева, г-жа Ид. Димитрова и г-жа Ж. Михайлова демонстрира професионализъм и креативен подход в работата с учениците си.

Постиженията и переспективите на клуб innova one с ръководител господин Ем. Манолов, бяха представени от членове на клуба. Създаден с цел да открива и развива силните страни на учениците в сферата на иновациите и предприемачеството, клубът участва и печели награди от национални и международни състезания.

Атанас Димитров от Vв клас демонстрира работата на 3D принтера, а Десислав Богоев от VІ г клас показа как функционира роботизираната ръка. Христо Хубенов от ХІІ а клас запозна чрез презентация присъстващите за другите успехи на клуба, свързани със сензорните технологии за мониторинг на въздуха и водите, достъпен за крайните потребители чрез мобилно приложение в реално време.

Верни на технологиите и с препратка към традицията, ученици от петите класове поздравиха гостите виртуално чрез интересен празник от фолклорния ни календар.

Участниците във Форума имаха възможността и удоволствието да се докоснат до природните дадености и исторически забележителности на нашия регион.

В края на съвместната среща всички отправиха благодарности към г-жа В. Павлова, г-жа Ж. Делчва, г-жа Р. Русева и г-жа Р. Гогова за отличната организация и топлото посрещане и си пожелаха ползотворното партньорство да продължи занапред.