Международeн ден на толерантността – 16 ноември

11/17/2022

В седмицата на толерантността всеки клас номинира един свой съученик като най-толерантен, който в Деня на толерантността получи грамота осигурена от МКБППМН към Община Харманли.

Учениците от 6в клас изработиха постери с послания и рисунки. С децата бе проведена и дискусия за това как трябва да се проявява съпричастност към различията.

"Толерантността е най-добрата религия. Вярата в уважението към другите прави света по-добър."

Виктор Юго.