Обявява подбор на длъжността образователен медиатор

07/06/2022

СУ "Неофит Рилски" обявява процедура за подбор на образователен медиатор по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социални работници.

Минимални изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: завършено средно образование.

Задължителни изисквания за заемане на длъжността:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал.1, т.1 (за определен срок - 31.XII.2022) от КТ.

Необходими документи:

  • Заявление за участие в подбора (по образец).
  • Документ за самоличност (копие).
  • Автобиография (по образец).
  • Копие от диплома за завършено образование.

Провеждане на подбора:

  • Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
  • Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Краен срок за подаване на документи: 11.07.2022 г. в канцеларията на СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли, ул. "Александър Стамболийски" 54.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи: на 12.07.2022 от 11:00 часа в СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли.

Изтеглете обявлението от тук:

Образци: