Одобрени национални програми

10/01/2023

Учебната 2023/24 година СУ "Неофит Рилски" започва с два одобрени от МОН проекта. Първият е по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул 1 "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт", одобрената сума за финансиране е 19 800 лв.Вторият проект е по НП "Заедно в изкуствата и в спорта". По тази програма училището ни ще работи по Модул 2 Спорт с 3 групи Футбол и Волейбол и Модул 1 Изкуства. с 2 групи по танцово изкуство-Народни танци и Съвременни танци.