ПОКАНА

09/03/2021

На 13.09.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за родителите на всички ученици в СУ "Неофит Рилски", ако епидемичната обстановка в областта позволява. При невъзможност да се проведе срещата поради нови противоепидемични мерки, ще бъдете информирани своевременно.