Съобщение

03/15/2022

Във връзка със заболеваемостта на територията на община Харманли, която за последните 14 дни е под 250 на 100000 се възстановява присъственото обучение без тестване.