Световен ден на добротата

02/17/2022

Във връзка с Международния ден на доброто,учениците от 5г клас изработиха табло с литературни творби, в които разказват за добри дела,които са направили.Надеждата им е чрез техния пример да вдъхновят още много съученици да правят добро и то не само веднъж в годината!

Днес е Световен ден на Добротата. Направете добро, усмихнете нечие сърце. Не днес... Всеки ден!