СЪОБЩЕНИЕ

11/24/2021
Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 5-12 клас се удължава до 3.12.2021г