СЪОБЩЕНИЕ

11/13/2021

Денят 15.11.2021г е учебен в онлайн среда за всички ученици от 1 до 12 клас. На 16.11.2021г -вторник, начален етап възстановават присъственото си обучение за всички ученици, чиито родители са подписали декларация -съгласие за тестване с щадящи тестове. Родители, които променят решението си за присъствено обучение трябва да го направят 2 дни преди това, за да се осигурят тестове и за техните деца. Учениците се тестват при условие, че не са приели храна или напитка.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап продължават в ОРЕС до края на следващата седмица.