Весело лято, петокласници!

06/17/2024

Ето, че дойде и краят на учебната година! Чест и гордост е да споделим радостта и удовлетворението от прекрасните деца от 5в клас! Завършваме със 17 отличници и 11 ученици с успех много добър! 

Браво деца, поздравления! Пожелаваме ви смелост, решителност и силна воля! Не се предавайте пред трудностите и следвайте мечтите си! Весело и забавно лято!