"Заедно за природата"

09/20/2023

Ученици от СУ "Неофит Рилски" се включиха в екоинициативата "Заедно за природата", организирана от Община Харманли и "Екоресурс - Харманли" ЕООД на 20 септември.

Младите еколози от VI а клас и десетокласниците Атанас Стоянов, Митко Делчев и Георги Иванов предадоха за рециклиране разделно събрани отпадъци - хартия и пластмаса, които ще бъдат превърнати в суровина за нови продукти, а те от своя страна получиха интересни награди - дръвче за засаждане, компост, тетрадки, химикали и грамоти за участие.