НВО IV клас

Дати за провеждане на НВО IV клас за 2022/2023 г.

  • Български език и литература - 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
  • Математика - 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

Скала за приравняване на точките в оценки, получени като резултат от НВО в IV клас

Слаб - до 29 т.

Среден - 30 т. - 40,5 т.

Добър - 41 т. - 62 т.

Мн. добър - 62,5 т. - 83,5 т.

Отличен - 84 т. - 100 т.

МОДЕЛИ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


Ресурси от МОН