НВО X клас

Дати за провеждане на НВО X клас за 2023/2024 г.

  • Български език и литература - 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа
  • Математика - 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) - 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото 09:00, 09:30, 10:00
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) - 14 юни 2024 г., по график - от 09:00 и 14:30

МОДЕЛИ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас


Ресурси от МОН