НВО X клас

Дати за провеждане на НВО X клас за 2022/2023 г.

  • Български език и литература - 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
  • Математика - 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) - 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото 11:00, 11:30, 12:00
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) - 19 юни 2023 г., по график - от 8:30 и 14:30

МОДЕЛИ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас


Ресурси от МОН