Изпитна сесия

График за изпитна сесия - август 2023г. за ученици в самостоятелна форма на обучение 2022/2023 учебна година.

График за изпитна сесия - юли 2023г. за ученици в дневна форма на обучение 2022/2023 учебна година.

График за изпитна сесия - юни 2023г. за ученици в самостоятелна форма на обучение 2022/2023 учебна година.

График за изпитна сесия -януари 2023г. за ученици в самостоятелна форма на обучение 2022/2023 учебна година.


Конспекти


Физическо възпитание и спорт - нормативи


V клас


VI клас


VII клас

VIII клас


IX клас

История и цивилизация


X клас

Английски език Профил "Природни науки"

История и цивилизация

Профилирана подготовка XI и XII клас

Български език и литература

Профилирана подготовка