STEM център


Повече за проекта

В превод STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. С изграждането на STEM център за технологии в креативните индустрии целим:

  • разширяване обхвата на иновативните методи;
  • поставяне учениците в ролята на предприемачи чрез създаване на реални продукти;
  • усъвършенстване модела на учебния час, чрез въвеждане на интегрирани модули от учебното съдържание в прогимназиален и гимназиален етап по природни, хуманитарни науки, математика, изкуствa и ИТ.

Центърът е разположен в източното крило на третия етаж на площ 500 кв. метра. Включва зона за дизайн, трансформираща се в презентационно студио, обърната класна стая и зона за правене, зона за релакс и движение и малък тих кът за учителя. Обзаведена е с модулни мебели, подходящи за екипна дейност и е оборудвана с най-съвременна техника.

В STEM центъра  учебният час се превръща в изследователско пътешествие за учениците, които правят връзки между различните области на знанието от природни и хуманитарни науки, изкуство, програмиране. Това е възможно чрез интегрирани модули между отделните учебни предмети.

Изграждането на центъра дава възможност на учениците:
• да бъдат в ролята на предприемачи и да създават реални продукти - като брошури, етикети, декорация, 3D - модели;
• да програмират роботи, да извършват аудио и видео обработка;
• да се обучават на 3 нива в класни и извънкласни форми;
• да използват много и най-съвременна техника като дронове, плотери, 3D-камери, принтери, скенери
• да учат във вдъхновяваща среда;
• да споделят и реализират идеи, да откриват, изследват и прилагат получените знания и умения в различни продукти и с взаимодействие с местния бизнес;
• да продължат образованието си, избирайки професиите на бъдещето
А на учителите да използват иновативни методи-бреймсторминг, работа върху проекти, екипна дейност, облачни технологии, моделът 1:1, за да преподават по интересен и непринуден начин

Проектът е финансиран по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" на стойност 267 300 лв. Собственият принос съгласно изискванията на програмата е минимум 10% от посочената сума, възлизаща на 26 700 лв.

Дейностите по изпълнението на проектните дейности може да разгледате на Facebook страницата ни.


Откриване на STEM центъра


Брошура


Дейности