ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ:

СУ "Неофит Рилски" обявява план - прием след 7 клас:

 

График на дейностите по приема след завършен VII клас за учебната 2022/2023

Провеждане на изпитите от НВО:

 

БЕЛ - 14.06.2022 г. 9:00 ч

Математика - 16.06.2022 9:00 ч

Чужд език /по желание/ - 17.06.2022 9:00 ч

 

Обявяване на резултатите от НВО : до 28.06.2022

Подаване на документи за участие в приема на ученици. 05.07 - 07.07.2022

Документите си може да подадете в СУ "Неофит Рилски", гр.Харманли

 

I етап

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап от класиране до 12.07.2022

Записване на приетите ученици от първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап 13.07 - 15.07.2022

 

II етап

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап от класиране до 20.07.2022

Записване на приетите ученици от втори етап на класиране 21.07 - 22.07.2022

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап 25.07.2022

 

III етап

Подаване на документи за участие в 3 етап 26.07 - 27.07.2022

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап от класиране 29.07.2022

Записване на приетите ученици от трети етап на класиране 01.08 - 02.08.2022

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 3 етап до 03.08.2022

Попълване на незаетите места след трети етап и записване  /определя се от директора на училището/ 10.09.2022

 

ЗА ВАС ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ:

 

 

 

 Висока оценка за  Средно училище „Неофит Рилски“

    Средно училище „Неофит Рилски“ е предложено от МОН за иновативно училище. Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

    Предлаганата иновация е с цел усъвършенстване на методите на преподаване, които да поставят ученика в активна позиция, при които учителят излиза от традиционната си роля на източник на знания, той става медиатор и консултант, а учениците учат чрез опит, правене, преживяване.  Предвижда се по-широко използване на информационните и комуникационните технологии, което да направи ученето интересно за съвременното дигитално поколение. Тези методи ще доведат до развитие на т. нар. ключови компетентности у учениците, залегнали в новия закон за образованието, ще способстват за развитието на важни умения на 21 век, повишаване на функционалната грамотност, ще изгонят скуката от часа и ще изграждат нагласата за учене през целия живот.   

Резултат с изображение за коледа

 

 

    Предизвикателството на новото време изискват всеки да усъвършенства себе си и да помага на другите!!!

    Необходим Ви е висококвалифициран преподавателски екип, реализирал професионализма си в успехите на своите възпитаници, изберете СУ ”Неофит Рилски”!

    Обичате комфорта на модерните кабинети по информатика, изобразително изкуство, богатия фонд на обновена училищна библиотека, заповядайте в СУ ”Неофит Рилски”!

    Изградете Вашето самочуствие в съвременната обстановка на Центъра по природни и обществени науки, изграден по европейски стандарти, с помощта на фондация „Америка за България”.

    Добре дошли на спортната площадка с изкуствена трева в двора на СУ ”Неофит Рилски”!

Искате участие в инересни извънкласни форми и национални проекти, Вие сте на точното място - СУ ”Неофит Рилски”!

ПОСЕТЕТЕ НИ ВИРТУАЛНО:

Photo Gallery:LAGER-2021