Подаваме ръка на Украйна

03/10/2022

Доброто в нас. Клубът на Български младежки Червен кръст (БМЧК) при СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли не остана безучастен към инициативата на БЧК за подпомагане на пострадалите в Украйна. Членове на клуба от 10 а клас организираха Благотворителен базар, свързан с Международния ден на жената- 8 март. За тази цел сами подготвиха разнообрази картички и ръчно изработени изделия с помощта на новозакупените крафт машини и материали в специално оборудваното Арт ателие на иновативния STEM ЦЕНТЪР в СУ "Неофит Рислки". Голяма част от учениците и учителите от училището подкрепиха идеята със свои продукти и най-вече с покупка или дарение. Събрани бяха за по-малко от два дена 272 лв. Сумата бе приведена към сметката на БЧК, специално открита за финансова помощ за нуждаещите се хора от Украйна. Чрез тази инициатива за пореден път се убеждаваме, че добрите хора са около нас и са готови да подадат приятелска ръка.