Пролетна ваканция

03/31/2022

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" СЧИТАНО ОТ 01.04.22Г. ДО 10.04.22Г.ВКЛ. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-11 КЛАС И ОТ 07.04.22Г. ДО 10.04.22Г. ВКЛ. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС.

ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ ДНИ 12-ТИТЕ КЛАСОВЕ ЩЕ БЪДАТ В СЛЕДНИТЕ КАБИНЕТИ:

12а клас - каб.205

12б клас - каб.208

12в клас - каб.209

Учебните занятия ще се възобновят на 11.04.22г. / понеделник /, като първи учебен час - час на класа ще се провежда в кабинетите, в които класовете са в момента.