Учебна евакуация - практическо занятие при пожар или авария

05/11/2023

На 11.05.23 г. , от 10.10 ч. в СУ " Неофит Рилски" - Харманли се проведе учебна евакуация с ученици, педагогическия и непедагогически персонал.

Евакуацията се организира и ръководи от ръководството на училището и включва теоретична / по кабинети / и практическа част. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на училището.

Евакуацията се извърши за 8 минути, организирано, без паника през коридорите и изходите извън сградата, а сборен пункт беше спортната площадка в двора на училището.