Учебна евакуация

11/22/2022

На 22.11.2022 г. / вторник / от 10.10 ч. се проведе практическо занятие /учебна евакуация/ при пожар или авария с учениците, педагогическия и помощен / непедагогически / персонал.

В занятието участваха:

Ученици - 551

Педагогически персонал - 50 ;;

Помощен/ непедагогически / персонал - 12

Евакуацията се организира и ръководи от ръководството на училището и включва теоретична и практическа част.

Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на училището.

Евакуацията се извърши за 9 минути, организирано, без паника през коридорите и изходите извън сградата, а сборен пункт беше спортната площадка в двора на училището. Пожарникарите направиха интересна и поучителна демонстрация.